+(40) 746 306 044 contact@recondis.com

Întreținere curentă

Instrucțiuni de întreținere

Activitățile de întreținere și inspecțiile trebuie efectuate cu atenție conform instrucțiunilor de mai jos. Se intenționează să se asigure căci capacitatea prescontainerului mobil în condițiile de utilizare date este menținută sau readusă într-o stare în care acesta poate funcționa conform necesităților în cel mai eficient mod posibil din punct de vedere al costurilor.

Activitățile de întreținere sunt de o importanță majoră în special la începutul programului.

În caz contrar, garanția își va pierde valabilitatea.

Dacă nu sunt disponibili specialiști corespunzători, vă rugăm să contactați departamentul de service .

Persoanele care operează mașina trebuie să fi citit și să înțeleagă instrucțiunile de utilizare, în special reglementările de siguranță.

Opriți comutatorul principal (OFF, 0) și deconectați prescontainerul de la sursa de alimentare înainte de a începe operațiunile de întreținere!

Toate lucrările la echipamentele electrice trebuie efectuate doar de un electrician calificat, cu experiență, în conformitate cu normele de siguranță.

Este interzisă utilizarea jetului de abur pentru curățarea sistemului electric.

Personalul de inspecție și service

Personalul a fost instruit în activitatea relevantă și este informat cu privire la pericolele specifice ale dispozitivelor hidraulice. Trebuie să fie familiarizați cu modul de funcționare al sistemelor hidraulice în ansamblu și cu interacțiunea lor în funcționarea acestei mașini, per ansamblu.

Personalul trebuie să fie familiarizat cu diagramele hidraulice și să înțeleagă funcționarea și construcția elementelor hidraulice ale utilajului.

Trebuie respectate reglementările de siguranță (capitolul …) .

Curățenia este foarte importantă.

Există un tabel al activităților necesare care trebuie efectuate. Acesta acoperă munca într-o singură tură; în cazul în care mașina este utilizată mai des, trebuie să efectuați activitățile mai frecvent.

De fiecare dată când începeți să activitatea

Trebuie verificate butoanele OPRIRE DE URGENȚĂ (EMERGENCY STOP) și butonul ELIBERARE (opțional).

Când apar defecțiuni, opriți prescontainerul și securizați-l.

Problemele trebuie eliminate înainte de începerea lucrului.

Operatorul trebuie să reacționeze la orice defecte și anomalii la utilizarea echipamentelor mecanice și electrice.

De fiecare dată după ce a fost golit

Prescontainerul trebuie verificat pentru semne de deteriorare

După primele 10-20 de ore de lucru

Toate racordurile filetate și hidraulice trebuie verificate și, dacă este necesar, trebuie strânse.

O dată pe zi

 

Prescontainerul trebuie verificat vizual și acustic pentru semne de deteriorare.

Întregul sistem hidraulic trebuie verificat pentru scurgeri.

Uleiul sub presiune poate provoca rănire și incendii

Bilunar

Spațiul din spatele berbecului trebuie curățat. Depinde de materialul presat, dar intervalul nu trebuie să fie mai lung de o lună (acces prin trapa de inspecție). Îndepărtați obiectele dure de pe suprafața pistoanelor.

O dată pe lună.

Toate racordurile filetate și hidraulice trebuie verificate și, dacă este necesar, trebuie strânse.

Toate racordurile electrice trebuie verificate și, dacă este necesar, trebuie înlocuite.

Dulapul de comandă trebuie verificat pentru condens.

Verificați și curățați capacul filtrului de aer

La fiecare trei luni sau după 500 de ore de funcționare

 

 

 

 

Verificați nivelul uleiului.

Dacă nivelul este prea mic, aceasta poate provoca distrugerea agregatelor hidraulice.

Următoarele puncte de lubrifiere trebuie unse cu un lubrifiant obișnuit:

– rulmenții balamalelor ușilor (folosind o pompă de gresat)

– rulmenții rolelor containerului (folosind o pompă de gresat)

– piesele mobile ale clichetului (folosind o perie)

– ghidajul berbecului (folosind o perie)

– știfturile (bolțurile) cilindrilor prescontainerului (folosind o pompă de gresat)

– rulmenții balamalelor capacului (folosind o pompă de gresat)

– știfturile cilindrilor capacului (folosind o pompă de gresat)

Intervalul de lubrifiere depinde efectiv de condițiile de lucru și numai experiența vă va arăta timpii potriviți.

Curățați motorul electric.

La fiecare 6 luni

Deși ghidajele berbecului sunt fabricate din poliamidă rezistentă la frecare și uzură (fără întreținere), acestea trebuie verificate și reajustate dacă este necesar. Sunt prevăzute șuruburi cu piulițe de blocare în acest scop.

Toate echipamentele electrice trebuie verificate

 

Anual

 

 

 

 

 

Furtunurile hidraulice trebuie verificate cu atenție (fisuri, zgârieturi, tăieturi, detașări, semne de uzură, orice deformare sub presiune și la depresurizare).

Uleiul trebuie schimbat (capacitatea rezervorului

este de aproximativ 55 l).

Efectuați schimbul în timp ce camera de compactare este deschisă.

Scurgeți uleiul la temperatura de funcționare.

Uleiul și filtrele uzate în conformitate cu legile locale.

Cartușul filtrului de retur trebuie schimbat

Cartușul filtrului de aer trebuie schimbat după 500 de ore de lucru

Minim o dată pe an.

Se va verifica dacă racordurile blocului de alimentare de la rețea sunt bine strânse

Test – prescontainerul trebuie verificat

La fiecare 6 ani

Furtunurile hidraulice trebuie înlocuite

 

După finalizarea operațiunilor de întreținere, verificați din nou toate butoanele de SIGURANȚĂ.

 Uleiul hidraulic utilizat în sistem: Hydrol L-HV22

Cu toate acestea, este permisă și folosirea următoarelor uleiuri în sistem (conform clasei DIN 51524-T3/ISO HVLP 22)

 

DEA

 

ESSO

 

SHELL

 

ARAL

 

BP

 

MOBIL

ASTRON

HLP 22

NUTO

H 22

TELLUS Öl

22

ARAL VITAM

GF 22

ENERGOL

HLP 22

MOBIL

DTE 22

Mentenanța

Indicații generale  

Toate controalele și măsurile de întreținere sunt valabile la modul de funcționare într-un singur schimb. Când sistemul funcționează în mai multe schimburi se vor face controalele și întreținerea de rigoare

 

AVERTIZARE!

Pe timpul întreținerii si curățirii presei:

Se va închide panoul central și se va asigura înaintea repunerii în funcțiune.

Se va scoate din priză comutatorul

Curățarea presei când aceasta este murdară.

–  Înaintea începerii fiecărui mod operațional toate conducetele, furtunele și suruburile vor fi verificate.

 

 

AVERTIZARE!

Eventualele avarii vor fi imediat remediate!

Uleiul încins care este eliminat ar putea provoca arsuri și incendii!

Întreținerea și reparațiile la sistemul electric sau panoul de comandă al agregatului se vor face exclusiv de persoane, calificate profesional, sau de echipa noastră de întreținere. 

 

Nivelul uleiului hidraulic/filtrul de aer

Nivelul uleiului hidraulic va fi controlat cel putin o dată în trimestru. Nivelul prea scăzut al uleiului ar putea provoca avarii ale sistemului.

– Nivelul de ulei poate fi verificat cu ajutorul jojei de ulei de sub capacul filtrului de aer

– Nivelul de ulei trebuie sa fie între cele două crestături/semne ale tijei.

– Dacă nivelul de ulei este scăzut se va completa prin deschiderea capacului de la filtrul de aer.

– Uleiul se va schimba anual, pentru a prelungi viața elemetelor sistemului hidraulic.

– Capacul filtrului de aer va fi curățat lunar și verificat asupra etanșeității.

– Capacul va fi apoi din nou înșurubat.

 

Schimbul uleiului hidraulic

Acesta va fi schimbat anual:

– Placa de combustie va fi adusă în poziția ridicată a modului operațional final.

– Panoul de comandă central va fi deconectat.

– Se va pune sub supapa de lăsare a uleiului un dispozitiv de colectare a acestuia sau un aspirator de ulei.

Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic este de ~ 60 l

– Cu o cheie hexagonală va fi deschis șurubul de la rezervorul de ulei și se va lăsa uleiul să curgă în vasul așezat în prealabil.

– Dacă rezervorul de ulei hidraulic este murdar acesta va fi curățat.

– Șurubul de la supapa de scurgere a uleiului va fi înșurubat la loc. (Se va înlocui garnitura!)

– Se va completa uleiul lipsă.

            Tip de ulei: multifuncțional cf DIN 51524-T3 / ISO clasa de vâscozitatea HVLP 22

 

ISO viscosity class

 

DEA

 

ESSO

 

SHELL

 

ARAL

 

BP

 

MOBIL

 

Ulei mineral

 

ISO VG 22

HLP

 

Astron

HLP 22

 

NUTO

H 22

 

Tellus Oil

22

 

Aral Vitam

GF 22

 

Energol

HLP 22

 

Mobil

DTE 22

 

– Închideți comutatorul principal.

– Se va mișca placa de combustie de mai multe ori de sus în jos și se va măsura încă o dată nivelul de ulei când placa se află în poziția cea mai înaltă după procedeul de mai sus.

– Dacă este nevoie completați cu ulei.

– Capacul filtrului de ulei va fi din nou fixat etanș. 

 
Notă   

La folosirea detergenților și a degresorilor se vor lua în considerare pericolele pe care acestea ar putea să le aducă utilizatorilor!

Uleiul ars se va elimina potrivit legislației în vigoare a protecției mediului!

Niciodată nu se va combina uleiul hidraulic cu mixtură de detergenți-degresori și uleiul uzat! Aceste substanțe vor fi colectate în vase diferite și vor fi eliminate potrivit reglementărilor protecției mediului!

 

Curățarea rezervorului de ulei hidraulic

– Uleiul va fi eliminat din rezervor prin supapa de scurgere.

– Cu o cheie dreaptă vor fi deșurubate șuruburile hexagonale de la capacul rezervorului, se va ridica capacul și se va controla etanșeitatea acestuia. Se va scoate garnitura. 

– Se va curăța interiorul rezervorului hidraulic și depunerile de pe acesta.

– Se înșurubează înapoi supapa de scurgere, se reînnoiește garnitura capacului.

 

Gresarea

– Se va închide butonul central.

– Dacă este necesar vor fi gresate toate părțile mobile și balamalele, în mod special cele ale ușilor, precum și punctele de sprijin ale ușii.

Presa de balotat trebuie să fie oprită de la comutator înainte de a îndeplini sarcinile următoare. Ușile și carcasele superioare sunt interblocate, dar puteți să opriți presa de balotat oricum înainte de a începe să operați aceste măsuri de administrare a utilajului, ca o măsură suplimentară.

Pentru a vă asigura că presa de balotat funcționează în mod eficient, îndepliniți următoarea sarcină, începând cu partea din față a presei. Curățarea resturilor reziduale trebuie să se facă zilnic. Lubrifierea trebuie să se facă săptămânal.

Lucrare presă de balotat

Interval de realizare mentenanță

Timp estimat realizare

 

Zilnic

Săptămânal

Lunar

Anual

 

Verificat stare generală presă și bandă transportoare

OP

TA

15 minute

Verificare eventuale scurgeri de ulei, cabluri electrice, zgomote ridicate în funcționare, temperatură ulei, rapoarte de funcționare presă

OP

TA

5 minute

Curăţarea particulelor mărunte pătrunse în sistemul de legare, canalele berbecului și ghidajele berbecului.

OP

TA

15 minute

Curăţarea orificiilor laterale de ghidaj al sârmei.

OP

TA

15 minute

Examinarea funcţiei de siguranţă a uşilor de vizitare

OP

TA

5 minute

Curăţarea senzorilor autostart si auto stop (ochi de pisică, reciver laser)

OP

TA

5 minute

Examinarea sistemului anti blocare

OP

TA

5 minute

Examinarea bolturilor, examinarea pinilor de retenție a materialului acționați cu arcuri.

TA

20 minute

Desfaceți clapeta de protecție și curățați toata murdăria adunată în dreptul senzorului numărător la legare

TA

20 minute

Controlul lamelelor de ventilare ale schimbătorului de căldură

TA

5 minute

Dinstanța lamelor de tăiere. Distanța dintre lama fixată pe presă și lama fixată pe berbecul de presare trebuie să fie între 1 și 3 mm. După caz ajustarea cuțitelor

OP

TA

15 minute

Examinarea pistoanelor principale de presare. După caz schimbarea garniturilor și sau prinderilor cu articulație sferică.

TA

30 minute – 4 ore

Carcasele lăncilor trebuie deschise și curățate de reziduri.

TA

20 minute

Examinarea lamelor de tăiere pentru ascuţime

OP

TA

5 minute

Verificaţi poziţia tuturor întrerupătoarelor de siguranţă şi a racordurilor. Examinaţi zonele de acţionare a comutatoarelor de proximitate împotriva deteriorărilor mecanice şi înlocuiţi dispozitivele avariate dacă e necesar

TA

30 minute – 4 ore

Verificare nivel ulei hidraulic

TA

5 minute

Ungere puncte de ungere

TA

5 minute

Examinarea mecanismului de acționare a sistemului de legare, sania mobilă de deplasare a sistemului de legare, alinierea lăncilor sistemului de legare.

TA

30 minute – 4 ore

Verificați prin simulare în modul manual funcționarea fiecărui parametru a presei.

TA

30 minute

Schimbarea filtrului pentru uleiul hidraulic: La fiecare 500 de ore de operare

TA

15 minute

Verificarea aparatajului hidraulic și electric

TA

30 minute

Verificați siguranțele și înlocuiți-le dacă este necesar

TA

10 minute

Verificați starea șinelor de poliamidă

TA

20 minute

Verificați pozitionarea corectă a îmbinărilor hidraulice

TA

20 minute

Verificați poziționarea corectă a celorlalte îmbinări, respectiv dacă există piese lipsă

TA

15 minute

Schimbarea ghidajelor berbecului de presare

TA

8 – 16 ore

Schimbarea uleiului hidraulic: 1. Schimbare după 2000 de ore de operare

TA

2 – 4 ore

Instruirea personalului

TA

1 ore

Urmărirea personalului în operarea presei și acordarea calificativelor de însușire a deprinderilor

TA

1 ore

 

OP – Operatorul presei

TA – Tehnician autorizat.

Manual de întreținere

Sarcinile lucrărilor de reparații și inspecțiile trebuie să se efectueze cu grija cuvenită, conform recomandărilor definite mai jos. Trebuie să vă asigurați că în condițiile de utilizare date, prescontainerul se găsește într-o stare care permite realizarea sarcinilor în modul cel mai economic posibil.

Pe durata întreținerii și reparației, asigurați-vă că sunt îndeplinite toate cerințele de securitate ale companiei și este respectată procedura de blocare/interdicție cu etichetare. Proprietarul/angajatorul trebuie să aplice procedura de blocare/interdicție cu etichetare pentru controlul energiei periculoase. Procedura trebuie să izoleze toate sursele de energie (energia electrică, mecanică, hidraulică, gravitațională și cinetică etc.). Acest lucru este foarte important, întrucât pornirea neașteptată a utilajului sau eliberarea energiei înmagazinate ar putea constitui un pericol pentru angajați.

Puteți porni utilajul doar pentru teste, secondați de o persoană.

Realizarea sarcinilor de service are importanță deosebită în timpul perioadei inițiale de utilizare a echipamentului. În caz contrar, garanția se anulează.

Dacă utilizatorul nu deține specialiști adecvați, contactați departamentul de service.

Angajații care utilizează utilajul trebuie să se familiarizeze cu manualul de utilizare și în mod special, cu prevederile de siguranță.

Întrerupătorul principal trebuie oprit înainte de începerea sarcinilor de service (OPRIRE, 0) și presa trebuie deconectată de la sursa de alimentare!

Toate lucrările care implică echipamente electrice pot fi utilizate doar de electricieni calificați, cu experiență, care respectă regulile de siguranță. Este interzisă utilizarea suflantei de aer acționate cu abur, în vederea curățării circuitelor electrice.

Personalul care realizează lucrările de service și inspecțiile

Personalul trebuie instruit în scopul îndeplinirii operațiilor specifice și trebuie informat asupra riscurilor aferente sistemului hidraulic. Angajații trebuie să cunoască utilizarea sistemelor hidraulice în general și impactul lor asupra funcționării întregului utilaj.

Personalul trebuie să fie familiarizat cu diagramele hidraulice și să înțeleagă funcționarea și construcția elementelor hidraulice ale utilajului.

Trebuie respectate regulamentele de siguranță (capitolul …).

Este foarte importantă menținerea curățeniei și ordinii în mediul de lucru.

S-a întocmit un tabel care specifică sarcinile necesare. Tabelul se referă la operațiile dintr-un singur schimb de muncă; dacă echipamentul este utilizat într-un mod mai intens, sarcinile individuale trebuie dirijate mai des.

De fiecare dată, înainte de a utiliza utilajul

Verificați butoanele de OPRIRE DE URGENȚĂ – și butonul opțional de ELIBERARE.

În cazul unei erori, presa trebuie oprită și asigurată împotriva repornirii.

Orice probleme trebuie eliminate înainte de a începe lucrul cu utilajul.

Operatorul trebuie să reacționeze la orice defecte și anomalii în utilizarea echipamentelor mecanice și electrice.

După fiecare golire

Verificați dacă containerul nu s-a deteriorat.

După primele 10-20 de ore de lucru

Verificați toate îmbinările prin șuruburi și cuplajele hidraulice. Strângeți piesele slăbite, dacă este necesar.

Zilnic

Verificați prezența deteriorărilor vizibile și a zgomotelor suspecte ale prescontainerului.

Verificați întregul sistem hidraulic în privința scurgerilor potențiale.

Uleiul sub presiune

poate fi o cauză de vătămare corporală sau incendiu.

Bilunar

Curățați spațiul de sub piston. Frecvența curățării depinde de materialele presate, totuși se va face cel puțin o dată pe lună (accesul prin trapa de serviciu). Îndepărtați obiectele dure de pe suprafața pistonului.

O dată pe lună.

Verificați toate îmbinările prin șuruburi și cuplajele hidraulice. Strângeți piesele slăbite, dacă este necesar.

Verificați toate conexiunile electrice. Schimbați ceea ce este necesar. Verificați dacă s-a depus condens în cutia de comandă.

Verificați și curățați capacul filtrului de aer.

La fiecare trei luni sau după 500 de ore de funcționare

Verificați nivelul de ulei.

Nivelul prea jos poate provoca stricarea elementelor hidraulice.

Lubrifierea cu unsoare normală în următoarele puncte:

– rulmenții balamalelor ușilor (cu o pompă de gresat),

– rulmenții rolelor containerului (cu o pompă de gresat),

– piesele mobile ale clichetului (cu o perie),

– ghidajele pistonului (cu o perie),

– bolțurile elementelor de acționare a presei (cu o pompă de gresat),

– rulmenții capacului (cu o pompă de gresat),

– bolțurile elementelor de acționare ale capacului (cu o pompă de gresat).

Frecvența de lubrifiere depinde în mare parte de condițiile de utilizare. Intervalele adecvate se pot determina doar de practică.

Curățați motorul electric.

La fiecare 6 luni

Deși ghidajele se fac din poliamidă rezistentă (care nu are nevoie de întreținere), trebuie totuși verificate și reglate, dacă este necesar. În acest scop, se utilizează șuruburi cu piulițe de fixare.

Verificați toate dispozitivele electrice.

Anual

Verificați în toate privințele toate țevile hidraulice (spărturi, îndoiri, încrucișări, semne de uzură și deformări sub presiune sau fără să fi fost supuse presiunii).

Schimbați uleiul (capacitatea rezervorului, de aprox. 55 l).

Această sarcină trebuie efectuată cu camera de presare deschisă. Uleiul trebuie golit la temperatura de funcționare.

Uleiul uzat și filtrele trebuie manevrate conform regulamentelor locale.

Schimbați cartușul filtrului de retur.

Schimbarea cartușului filtrului de aer după 500 de ore de lucru, cel puțin o dată pe an.

Verificați conexiunea traducătorului de presiune.

Test – efectuați testul de funcționare a presei.

La fiecare 6 ani

Schimbați țevile hidraulice.

 

Reverificați toate butoanele de SIGURANȚĂ, la terminarea lucrărilor de întreținere.

Uleiul hidraulic utilizat în sistem: Hydrol L-HV22

Totuși, se mai pot utiliza în sistem următoarele uleiuri (clasă de vâscozitate ISO HLP 22):

 

DEA

 

ESSO

 

SHELL

 

ARAL

 

BP

 

MOBIL

 

ASTRON HLP 22

 

NUTO H 22

 

TELLUS Öl 22

 

ARAL VITAM GF 22

 

ENERGOL HLP 22

 

MOBIL DTE 22

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial