+(40) 746 306 044 contact@recondis.com

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația în ceea ce privește colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor, referindu-ne aici la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat.

 

În România, activitatea de gestionare a deșeurilor este reglementată prin Legea nr. 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în seama Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru protecția mediului.

 

 

Sursă foto: pexels.com

 

Care sunt principalele tipuri de deșeuri?

 

Există mai multe deșeuri:

A. Deșeuri municipale și asimilabile, deșeuri generate în mediul urban și rural. Acestea sunt grupate în:
– Deșeuri menajere, provenite din activitatea casnică, magazine, hoteluri, restaurante, instituții publice
– Deșeuri stradale, specifice fluxurilor stradale ( hârtii, mase plastice, frunze, praf )
– Deșeuri din construcții și demolări, provenite din activitatea de construcții și modernizarea și întreținerea străzilor
– Nămol oreșenesc, rezultat din stațiile de tratare a apelor uzate și menajere

B. Deșeuri sanitare provenite din spitale, dispensare și cabinete medicale.

C. Deșeuri de producție, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole:
1. Deșeuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifică în:
– Clasa 1 Deșeuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest
– Clasa 2 Deșeuri industriale nepericuloase și netoxice
– Clasa 3 Deșeuri inerte, de exemplu cele provenite din construcții
– Clasa 4 Deșeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive
– Clasa 5 Deșeuri industriale produse în cantități foarte mari, de exemplu cenușile produse de termocentralele care funcționează pe cărbune
1. Deșeuri agro-zootehnice provenite din agricultură și, în special, din zootehnie
2. Deșeuri speciale, categorie în care intră explozibilii și substanțele radioactive

 

 

De ce este foarte importantă gestionarea deșeurilor?

 

 

Depozitele de deșeuri pot contamina solul și pot polua apa și aerul. Eliminarea necontrolată a deșeurilor poate duce la eliberarea unor substanțe chimice periculoase, care pot avea efecte nocive asupra mediului și asupra sănătății noastre.

 

Chiar dacă, în mod tradițional, deșeurile sunt considerate o sursă majoră de poluare, acestea, bine gestionate, pot deveni o sursă importantă de materiale, mai ales în condițiile în care multe dintre materialele de care avem nevoie sunt din ce în ce mai rare.

 

Mai mult decât atât, o gestionare corectă a deșeurilor poate contribui în mod decisiv la creșterea economică și la crearea de noi locuri de muncă.

 

Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor în diferite recipiente: coșuri de gunoi, pubele (pentru deșeurile menajere) și containere (pentru deșeurile stradale și cele produse de agenții economici). Pentru a permite reciclarea, colectarea deșeurilor care conțin materiale refolosibile se face separat în recipiente de culori diferite.

 

Colectarea propriu-zisă a deșeurilor din aceste containere este efectuată de către servicii specializate. Aceste servicii dispun de utilaje speciale pentru colectări.

 

 

Odată colectate, urmează etapa de tratare a deșeurilor. Metodele de tratare ale deșeurilor sunt variate, la fel ca deșeurile în sine și locul lor de proveniență. În principiu, deșeurile pot fi scoase din circuitul economic (eliminate) sau reintroduse în circuit (recuperate).

 

 

Prin recuperare se înțelege extragerea din deșeuri a resurselor care pot fi refolosite. Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de extragere a materiilor prime auxiliare. Poate fi recuperată atât partea materială, cât și cea energetică. Materialele pot fi refolosite pentru a produce noi bunuri, iar energia poate fi convertită în energie electrică. Ca și în cazul eliminării, recuperarea trebuie făcută fără a periclita sănătatea oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.

 

Care este scopul principal al echipei Recondis Technology?

 

Întreaga echipă Recondis Technology are ca scop principal ajutorul în ceea ce privește colectatea, sortarea și împachetarea deșeurilor în baloți, cu ajutorul unor echipamente performante, de ultimă generație, și care nu afectează sub nici o formă mediul înconjurător.

 

Prin intermediul stațiilor de sortare, a preselor de balotat sau a prescontainerelor, întregul proces de colectare și reciclare a deșeurilor este pe cât de simplu, pe atât de eficient!Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial