+(40) 746 306 044 contact@recondis.com

În situația economică actuală și contextul internațional legislativ din care facem parte, ramura industrială a prelucrării și managementului deșeurilor a devenit o componentă determinantă în viața fiecărui agent economic, indiferent de tipul sau cantitatea de deșeuri pe care acesta le generează sau le reintroduce în circuitul reciclării în vederea obținerii trasabilității. Astfel gestioanarea outputului de deșeuri rezultate în urma diverselor procese tehnologice a cunoscut o atenție sporită atât din partea generatorilor de deșeuri cât și din partea producătorilor de sistemele destinate colectării, procesării și valorificării tuturor tipurilor de deșeuri. Putem afirma că în ultima perioadă avansul tehnologic înregistrat de acest segment a cunoscut o dezvoltare semnificativă văzută prin prisma multitudinii de echipamente cu funcții din ce în ce mai specifice apărute preponderent ca urmare a necesităților economice și legislative iar apoi prin atenția acordată de firmele de colectare și consultanță în domeniul de management al deșeurilor care vor avea și ele un rol ce va spori ca însemnătate în viitor.

 

 

Din punctul de vedere al echipamentelor folosite de generatori acest segment este în momentul de față în continuă schimbare, conștientizarea necesităților generatorilor raportat la caracteristicile echipamentelor de colectare devenind una din cele mai importante probeleme. Multitudinea de soluții existente pe piață apare în ultima perioadă ca o contrapondere a constrângerilor societăților generatoare de deșeuri în problemele legate de costuri, resurse umane sau chiar în contextul reducerii cheltuielilor și investițiilor necesare în sistemele de infrastructură sau a echipamentelor folosite și solicitate de către departamentele de mediu. Din acest motiv găsirea unei soluții tehnice potrivite pentru mediul în care firma își desfășoară activitatea alături de componenta de profitabilitate a societății printr-un management eficient al deșeurilor generate, a devenit esențială pentru o cât mai bună gestionare și valorificare a materialelor rezultate.

 

Putem considera că în momentul de față unul din cele mai importante paliere de abordare a acestor probleme sunt reprezentate de relația dintre generator și colector dar unde producătorul de echipamente începe să aibă și el un rol din ce în ce mai important. Consultanța și serviciile oferite de către aceștia vor sta la baza implementării cât mai eficiente a programelor și proiectelor de management al deșeurilor iar ei vor fi cei care vor asigura dezvoltarea segemntului de piață unde inovațiile și calitatea serviciilor vor avea un rol determinant.

 

În practică, în funcție de necesităț,i echipamentele oferite de colectori generatorilor au în principal rolul de a falicita procesul de colectare al diferitelor tipuri de deșeri generate, dar, așa cum situația reală o arată, de cele mai multe ori aceste echipamente nu sunt cele mai potrivite sisteme de colectare sau procesare a deșeurilor folosite de agentul economic generator de deșeuri. În funcție de cantitatea și tipul deșeurilor generate acesta poate opta în momentul de față pentru o multitudine de soluții și echipamente însă de cele mai multe ori avantajele oferite de echipamentele tehnice potrivite nu sunt cunoscute sau percepute într-un mod potrivit de către managerul unității mai mult sau mai puțin implicat în deciziile departamentul care gestionează probeleme de mediu.

 

Echipamentele de gestionare a deșeurilor vin însă în ajutorul societăților indiferent că aceștia fac parte din segmentul colectorilor și procesatorilor de deșeuri sau din breasla generatorilor.

 

O răspândire pe scară largă au cunoscut în cadrul acestor tipuri de echipamente în ultima periodă prescontainerele.

 

 

Aceste echipamente eficiente și ușor de întreținut au devenit prin beneficiile pe care le oferă din ce în ce mai des întâlnite în curțile societăților. Prescontainerele reprezintă una din cele mai convenabile soluții atât pentru generator prin eliminarea problemelor pe care spațiile de depozitare și colectare a deșeurilor le punea, dar și pentru colectori care astfel au cunoscut o creștere exponențială a eficienței procesului de colectare, fie că e vorba de creșterea canității colectate de la sursă dar și a creșterii eficienței logistice traduse prin ușurarea semnificativă a activităților de transportare. Scăderea numărului de curse și a activităților conexe care trebuiau îndeplinite prin ridicarea recipienților sau a containerelor convenționale au dus la creșterea profitabilității agenților economici care desfășoară aceste activități. Presontainerele prin robustețea construcției lor au devenit în scurt timp soluția potrivită pentru societățile care generează cantități medii spre mari de deșeuri, peste 10 tone de material lunar. Deșeurile provenite din ambalaje dar și procesarea prin acest mod al deșeurilor menajere sunt materialele preferate acestor moduri de gestionare și procesare a deșeurilor de către generator. Gradul de compactare de până la patru ori al deșeurilor provenite din ambalaje au adus prescontainerului succesul așteptat. Cum era și de așteptat prescontainerul ca și echipament oferă o gamă largă de întrebuințări permițând o particularizare a tipului de echipament în funcție de necesitățile operatorului.

 

Pentru cantități mai modeste…

 

Totuși dacă cantitățile generate de tine sunt mai modeste poate că nu ar fi rău să implementezi o soluție mai ușoară. O presă verticală pentru balotat deșeuri.

 

Acestea au fost concepute şi fabricate pentru a ajuta utilizatorii la procesarea volumelor mai modeste de deşeuri. In funcţie de tipul de deşeuri şi de tipul de balotare dorite, presele vertical de balotat deșeuri pot fi livrate în mai multe mărimi. Avantajele balotării sunt vizibile în reducerea volumului deşeurilor, reducerea costurilor asociate depozitării şi transportului şi optimizarea spaţiului de depozitare şi a manipulării. În cifre, presarea cu balotare reduce suprafaţa ocupată de deşeuri cu până la 90%.

 

 

 • Prese de balotat verticale cu funcționare Technofeed Logic™
 • Motor electric: 220 V ÷ 380 V
 • Forța de presare: 4 tf ÷ 50 tf
 • Cel mai rapid ciclu de presare: 32 sec
 • Productivitate kg/ora : 150 kg ÷ 1000 kg
 • Evacuarea balotului se face automat
 • Greutate balot: 40 kg ÷ 500 kg
 • Ideală pentru balotat: carton, folie, PET, lădițe de plastic, HDPE-uri, textile, burete, hârtie etc

 

Iar dacă cantitățile gestionate sunt foarte mari….

 

Există însă o categorie economică, fie ea din industria prelucrătoare sau de servicii de salubrizare care depășesc cu mult aceste cantități fie ele de deșeuri menajere, de producție sau rezultate din ambalaje.

 

 

Soluția optimă evidentă în acest caz este reprezentată de presele automate de balotat deseuri. Acestea, spre deosebire de presele verticale de balotat ambalaje asigură o eficiență mult sporită a producției atât în cazul generatorului economic cât și în cazul colectorului putând procesa o cantitate impresionată de material, pe flux continuu, cu minimum de resurse investite. Raportul resurselor investite de către agentul economic versus profitul obținut prin balotarea permanentă a cantităților mari de matateriale rezultate în urma procesului de producție, reprezintă soluția evidentă pentru orice departament comercial sau administrativ responsabil.  Modul de funcționare automat  al preselor automate de balotat carton sau alte deseuri reciclabile  asigură o valoricare la capacitate maximă a volumurilor de deșeuri generate iar sistemele automate de transport al materialulului, de presare și de legare al baloților eficientizează pe deplin procesarea deșeurilor reducând la minimum resursa umană necesară unor efectuării unor operații similare.

 

În materie de deșeuri menajere…

 

 

De asemenea prescontainerul bio destinat colectării deșeurilor menajere a ajuns soluția optimă în materie de stocare, transport și eficiență a generatorilor de deșeu menajer. Aceste prescontainere sunt destinate exclusiv colectarii deșeurilor menajere.

 

Indiferent de cantitatea de deșeuri menajere generată aceste prescontainere vă scutesc de numeroase pierderi. Dintre cele mai mari avantaje de care dispuneți dacă utilizați un prescontainer pentru deșeuri menajere amintim:

 • Menținerea unui spațiu salubru
 • Împiedicați raspândirea microbilor
 • Sunt ermetice și pot transporta deșeuri perisabile
 • Puteți controla cantitatea de deșeuri evacuată
 • Se potrivesc pe orice sistem de transport de la firma de salubritate
 • Pot fi livrate în mai multe forme și dimensiuni în funție de cerințe

 

Iată deci, multitudinea de soluții tehnice eficiente pe o piață dinamică, într-o continuă dezvoltarea a serviciilor și echipamentelor, este momentan disponibilă pe scară largă și va un rol sporit în viitor fiind un domeniu cu o importanță covârșitoare în evoluția economieiWordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial