+(40) 746 306 044 contact@recondis.com

Instrucțiuni depanare

Probleme

 

CAUZE POSIBILEREMEDIU

Una din faze lipseste.

Electricianul! Verificați siguranțele din instalația electrică central.
Ordinea greșită a fazelor. Câmpul rotativ se învârte în sensul acelor de ceasornic.Electricianul! Verificați ordinea fazelor/câmpul rotativ.
Temperatura uleiului este crescută.Lăsați uleiul să se răcească.
Senzorul indică greșit temperatura uleiului. (Opțiune)Electricianul! Înlocuiți senzorul defect.
Temperatura motorului este prea mare. Comutatorul automat pentru protecția motorului este tras. Lăsați motorul să se răcească.
DEFECȚIUNE

După apăsarea butonului PORNIRE (START), motorul nu funcționează

Cauză

Soluție

Fișa cablului de alimentare nu este conectată sau este defectă

Introduceți fișa sau înlocuiți-o cu una nouă

Întrerupătorul de linie nu este în poziția „ON”

Comutați întrerupătorul de linie în poziția „ON”

Nu există tensiune

Verificați alimentarea cu energie electrică

Protecția de suprasarcină termică a motorului este activată

Eliminarea cauzei defecțiunii anulează activarea protecției motorului

Contactele conectorului sunt întrerupte

Înlocuiți conectorul

Nu este suficient ulei în rezervor

Adăugați mai mult ulei

Temperatura uleiului este prea ridicată

Așteptați până când se răcește uleiul

Butonul de oprire de urgență este activat

Identificați ce s-a întâmplat. Eliminați cauza și eliberați butonul dacă este posibil

Siguranța s-a ars

Înlocuiți siguranța

Motorul s-a gripat

Înlocuiți motorul

 

 

DEFECȚIUNE

Motorul funcționează, dar berbecul rămâne nemișcat în poziție

Cauză

Soluție

Sensul rotației motorului este incorect

Inversați sensul de rotație

Nu este suficient ulei în rezervor

Adăugați mai mult ulei

Neetanșeitate, scurgeri în sistemul hidraulic

Strângeți toate racordurile filetate și hidraulice

Furtunurile sunt conectate incorect

Clarificați situația și corectați racordurile

Pompa este defectă

Înlocuiți pompa

Furtunurile sunt conectate incorect

Conectați furtunurile în mod corespunzător

 

 

DEFECȚIUNE

Berbecul se mișcă înainte, apoi se oprește

Cauză

Soluție

Supapa de descărcare se deschide prea repede

Reglați supapa de descărcare conform valorii stabilite

Scurgeri la interiorul unui cilindru

Verificați cu manometrul. Înlocuiți cilindrul.

 

Acest tabel de mai sus vă va ajuta să remediați problemele.

Dacă aparatul continuă să nu funcționeze corect, contactați departamentul de service.

Articole și instrucțiuni de lubrifiere

 

Articol

Descrierea piesei

Acțiune

Interval

Note

A

Bloc de alimentare de la rețea și conducte hidraulice

– etanșeitate

– nivel de ulei

– capacul filtrului de aer

– cartușul filtrului de aer

– ulei și filtrul conductei de retur

– scurgeri (rezervor, conducte, furtunuri)

verificați

verificați

verificați

înlocuiți

 

înlocuiți

verificați

zilnic

zilnic

după schimbarea amplasamentului

la fiecare 500 de ore de funcționare

anual sau la fiecare 2000 de ore de funcționare

zilnic

 

fixare fermă

 

 

 

 

 

 

fără scurgeri

B

Arbore:

– lagăr

verificați și ungeți

 

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

 

lubrifiați racordul

C

Cilindrul de compactare:

– știft

– lagăr

verificați și lubrifiați

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

lubrifiați racordul

D

Camera de compactare:

– în spatele berbecului

 

curățați

 

la fiecare 2 săptămâni de funcționare

prin ușa de inspecție

E

Clichetul:

– piesele mobile

verificați și lubrifiați

 

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

 

utilizați o pensulă pentru lubrifiere

F

Balamalele ușilor:

– lagăr

verificați și lubrifiați

 

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

 

lubrifiați racordul

G

Balamalele capacului:

– lagăr

verificați și lubrifiați

 

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

 

lubrifiați racordul

H

Capacul cilindrului:

– știft

– lagăr

verificați și lubrifiați

 

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

 

lubrifiați racordul

I

Rola containerului:

– lagăr

verificați și lubrifiați

la fiecare 3 luni sau la fiecare 500 de ore de funcționare

 

lubrifiați racordul

L

Întrerupătorul de sfârșit de cursă al ușii sau al capacului

verificați

zilnic

fixare fermă

AVARII posibile Prese de balotat orizontale Close End

 

Posibile cauzeCum pot fi evitate

Lipsește o fază

Electricieni! Verificați siguranțele sistemului electric!

Succesiunea eronată a fazelor operaționale. În stânga este un câmp rotitor.

Electricieni! Verificați succesiunea fazelor/verificați câmpul rotativ.

Temperatura uleiului este prea ridicată.

Uleiul va fi lăsat să se răcească.

Senzor defectuos de măsurare a temperaturii uleiului (optional)

Electricieni! Schimbați senzorul de temperatură al uleiului

S-a declanșat butonul de autoapărare al motorului. Temperatura ridicată a motorului.

Se va lăsa motorul să se răcească.

Erori afișate prese mobile automate

Interpretare erori:

MESAJ ALARMĂ

NUMĂR

DESCRIERE

Nivel ulei

1

Nivel ulei scăzut. Adăugați ulei conform specificațiilor tehnice

Temperatură ulei

2

Ulei încins. Posibilă defecțiune la răcitorul de ulei. Răcitor de ulei murdar.

Pâlnie alimentare plină

3

Camera de presare necesită golire

Berbecul nu are poziție înainte

4

Timpul de înaintare este prea mare. Viteză lentă de înaintare. Limitatoare, fire sau valva hidraulică defectă

Berebecul nu are poziție înapoi

5

Timpul de revenire este prea mare. Viteză lentă de înaintare. Limitatoare, fire sau valva hidraulică defectă

Lăncile nu au poziție înainte

6

Timpul de înaintare este prea mare. Viteză lentă de înaintare. Limitatoare, fire sau valva hidraulică defectă

Lăncile nu au poziție înapoi

7

Timpul de revenire este prea mare. Viteză lentă de înaintare. Limitatoare, fire sau valva hidraulică defectă

Nu s-a atins presiune canal

8

Timpul de presare a depășit durata de formare a presiunii. Schimbătorul de presiune 14B3 defect sau valva principală

Sistemul de legare nu are poziție

9

Motorul de legare se învârte prea încet. Schimbător de presiune defect sau valva de control

Limitator berbec presare defect

10

Eroare. Limitatoarele pentru poziția față și spate emit semnal în același timp

Limitatorul lăncii defect

11

Eroare. Limitatoarele pentru poziția față și spate emit semnal în același timp

Limitator pusher defect

12

Eroare. Limitatoarele pentru poziția închis și deschis emit semnal în același timp

 

Tabelul se poate utiliza doar în conformitate cu procedurile și regulile de siguranță!

Toate lucrările privind echipamentele electrice trebuie efectuate doar de un electrician calificat, cu experiență, care respectă regulile de siguranță!

Angajații au fost instruiți cu privire la activitățile relevante și au fost informați asupra riscurilor asociate produselor hidraulice!

ANOMALII

Motorul nu funcționează după apăsarea butonului PORNIRE.

Cauză

Soluție

Fișa nu este introdusă în priză sau este stricată.

Introduceți fișa în priză sau înlocuiți fișa.

Întrerupătorul de linie nu este pe poziția de pornire.

Poziționați întrerupătorul în poziția de pornire.

Lipsa tensiunii

Verificați tensiunea.

Este activată protecția motorului împotriva suprasarcinii.

Eliminați motivul opririi. Reactivați protecția motorului.

Contacte deteriorate ale conectorului

Schimbați contactul.

Cantitate insuficientă de ulei în rezervor

Adăugați ulei.

Temperatura uleiului este prea ridicată

Așteptați până când se răcește uleiul.

Butonul de oprire de urgență este activat

Stabiliți cauza. Îndepărtați motivul și eliberați din nou butonul, dacă este posibil.

Siguranță stricată

Schimbați siguranța.

Motor defect

Schimbați motorul.

 

 

ANOMALII

Motorul funcționează, dar pistonul nu se deplasează

Cauză

Soluție

Direcție incorectă de rotire a motorului

Schimbați direcția de rotire în cea opusă.

Cantitate insuficientă de ulei în rezervor

Adăugați ulei.

Scurgeri, scurgere în sistemul hidraulic

Strângeți șuruburile și racordurile hidraulice.

Conexiuni greșite de fire

Clarificați situația și executați conexiunea corectă.

Pompă defectă

Schimbați pompa.

Conexiuni modificate de fire

Conectați firele corect.

 

 

ANOMALII

Pistonul iese și se oprește

Cauză

Soluție

Supapa de siguranță se deschide prea repede

Reglați supapa de siguranță conform valorilor setate.

Scurgeri în mecanismul de acționare

Verificați cu manometrul. Schimbați elementul de acționare.

Acest tabel este util pentru rezolvarea oricăror probleme potențiale. Dacă utilajul nu funcționează corect, contactați departamentul de service.

 

INSTRUCȚIUNI DE EROARE

Dacă este apăsat orice buton de urgență sau sunt deschise ușile, utilajul se va opri automat și va afișa această instrucțiune de eroare în PLC.

În acest caz, fereastra de eroare trebuie închisă și trebuie verificată cauza erorii și repornirea utilajului.

 

DENUMIRE EROARE ÎN ROMÂNĂ

DENUMIRE EROARE ÎN ENGLEZĂ

ACȚIUNI NECESARE

Butoane de urgență apăsate sau uși de siguranță deschise

Emergency stop button pressed or dors open

Verificați să nu fi uitat butoane de urgență apăsate sau uși de protecție deschise.

Lăncile sistemului de legare nu sunt pe poziția închis

Check the wire pusher is back position

Verificați sistemul de legare să nu fie în poziția deschis deoarece este în pericol să fie rupt de berbecul de presare.

Motorul hidraulic este supraîncălzit

Hydraulic motor thermal threw

Verificați cauza sau anunțați echipa de service.

Filtre obturate

Change the filters

Schimbarea filtrelor hidraulice.

Timpul setat pentru presare nu a fost atins

Motion machine desired time complete

Setați la valorile prestabilite din fabrică. Se poate că nu ați setat corect anumiți timpi. Anunțați echipa de service.

INSTRUCȚIUNI DE EROARE

Dacă este apăsat orice buton de urgență sau sunt deschise ușile, utilajul se va opri automat și va afișa această instrucțiune de eroare în PLC.

În acest caz, fereastra de eroare trebuie închisă și trebuie verificată cauza erorii și repornirea utilajului.

 

 

DENUMIRE EROARE ÎN ROMÂNĂDENUMIRE EROARE ÎN ENGLEZĂACȚIUNI NECESARE
Butoane de urgență apăsate sau uși de siguranță deschiseEmergency stop button pressed or dors openVerificați să nu fi uitat butoane de urgență apăsate sau uși de protecție deschise.
Lăncile sistemului de legare nu sunt pe poziția închisCheck the wire pusher is back positionVerificați sistemul de legare să nu fie în poziția deschis deoarece este în pericol să fie rupt de berbecul de presare.
Motorul hidraulic este supraîncălzitHydraulic motor thermal threwVerificați cauza sau anunțați echipa de service.
Filtre obturateChange the filtersSchimbarea filtrelor hidraulice.
Timpul setat pentru presare nu a fost atinsMotion machine desired time completeSetați la valorile prestabilite din fabrică. Se poate că nu ați setat corect anumiți timpi. Anunțați echipa de service.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial